DNA - tester: Pompes & Prcd - PRA


Det finns två sjukdomar inom rasen Finsk Lapphund som man idag kan ta DNA-tester för. Genom att sända blodprov till laboratorier kan man se hur det ligger till hos en specifik hund.


För att kort förklara hur det går till har jag sammanställt guider för hur man går till väga för varje test här nedan. Då jag själv har satt mig in i det här ber jag om ursäkt om det ser rörigt ut eller om jag har missat någon liten detalj. Men detta är de huvudsakliga punkterna att tänka på.


Jag har också tagit med en korthet av vad de olika sjukdommarna innebär och de olika alternativ som finns vad gäller testerna, med vardera för och nackdelar. Vill man veta mera ingående om de olika sjukdomarna så finns det olika medicinska sidor att finna om man söker på google.

När man får svar på dessa test ifrån laboratoriet så finns det tre olika svarsmöjligheter. Dessa är:
Normal = fri från genen som orsakar sjukdomen
Anlagsbärare = bär på genen men kan själv inte utveckla sjukdomen och kommer alltså själv inte att insjukna
Affekterad = kommer att insjukna förr eller senare.

I aveln kan man gott tänka att friade hundar är självklara avelsmaterial. Använder man inte bärare så försvinner sjukdomen helt. Men som både Svenska Kennelklubbens genetiker och andra genetiskt kunniga personer säger så ska man heller inte stänga ut de bärare som i övrigt har mycket att ge rasen. Så länge en bärare enbart paras med en friad hund kan inte valparna bli sjuka. (Schema för hur det fungerar genetiskt har jag lagt in längst ner på denna sidan.) Om man börjar sålla bort alla bärare, så kommer avelsbasen i det stora hela att minska vilket inte gynnar rasen på något sätt. Det finns annat för uppfödare att tänka på som är betydligt viktigare att utesluta ur aveln då det inte finns så definitiva tester som för dessa två.

Obs! Om en hunds båda föräldrar är testade och fått resultatet fri från genen (oavsett Pompes eller PRA), så betyder det automatiskt att hunden själv också är fri. Detta då de omöjligen kan föra vidare en gen de inte har till sina valpar.
Pompes (Glycogen Storage Disease Type II)
Förklaring
Pompes är en ganska ovanlig sjukdom, men den finns dokumenterad på rasen. Det är en sjukdom som är mycket förödande. En hund som utvecklar sjukdomen insjuknar oftast runt 6-7 månaders ålder. Och en insjuknad hund blir mycket sällan upp emot två år gammal, detta då den antingen somnar in eller får lov att avlivas på grund av sviterna utav sjukdomen betydligt tidigare.
Sjukdomen ger en försvagning utav skelettets och hjärtats muskulatur och försenad tillväxt. Den kan även orsaka problem med andra inre organ så som njurar och lever. Frekventa kräkningar av slem på grund utav en förstorad matstrupe är mycket vanligt.


Idag finns ingen känd behandling för denna hemska sjukdom utan detta gentest är det säkraste vi kan använda för att förhindra att valpar föds affekterade utav sjukdomen. Så länge en av föräldrarna till en kull är fri, kan inte valparna insjukna.

Om du köpt en finsk lapphund där status är okänd på föräldrarna så oroa dig inte. För det första är sjukdomen inte otroligt vanlig. Tvärtom. Dessutom kan du själv göra detta test för att säkerställa din hunds "status". Detta kan även vara till hjälp för uppfödare för att kunna se om det kan finnas i din hunds linjer eller inte.
Att göra ett Pompestest:
- Ladda ner och skriv ut Laboklins blankett för att göra en labb-order på följande länk http://www.laboklin.com/pdf/swe/schweden_ohne_preis/ua_genetik_hd_se_ohnePreis.pdf
(om du har frågor hur man fyller i den så kan hjälp alltid fås! Det är bara att höra av sig)
- Ladda ner SKK's blankett för DNA tester. http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/remiss-dnatest-A14.pdf Detta kan fyllas i på datorn i mångt och mycket. Enbart underskrifter och datum måste skrivas för hand. Skriv så ut denna.
- Beställ tid hos veterinär för blodprov. Veterinären ska skriva under på båda ovan nämnda blanketter och där intyga att det är rätt hund som uppges på pappret, så ha hundens stamtavla med id-nummer med. Veterinären ska använda ett lila EDTA rör för blodprov som denne sedan skickar tillsammans med blanketten från Laboklin till dem för att de ska utföra testet. Är man medlem i SKK så ska man även skicka med en kopia på sitt medlemskort med provet. Detta då det gör att man får 20% rabatt hos Laboklin. SKK's remiss för DNA-test ska du behålla själv för säkerhets skull om de en dag bestämmer att man får registrera dessa prov i deras register. Då finns pappret klart och man kan bara skicka in om man vill registrera sin hunds resultat.
- Sedan är det bara att vänta på svaret från Laboklin. Beroende på vad du valt kommer svaret via e-mail, fax eller vanlig post. Väljer du att få svar via e-mail kommer det snabbare. Faktura kommer efter en tid.
- När du har fått provsvaret meddela din uppfödare. Ta gärna kopia på provsvaret och skicka in till den Finska Lapphundklubben (http://lappalaiskoirat.fi) och till Svenska Lapphundklubben (www.slk.nu). Detta så att resultatet registreras i de register som lapphundsklubbarna har och uppfödare så kan se statistiken och hur linjerna går vidare.
Prcd-PRA (Progressive Retinal Artrofi)
Förklaring
PRA är en ärftlig ögonsjukdom där näthinnan förtvinar. Själva termen PRA står för många olika ärftliga sjukdomar som alla handlar om liknande förändringar i näthinnan. De olika varianterna av PRA skiljer sig åt genetiskt men ger samma yttre symptom och därav samma sjukdomstillstånd. Först blir hundens mörkersyn nedsatt, sedan blir även synen i dagsljus nedsatt för att slutligen leda till blindhet. Synen försvinner långsamt, den avtar gradvis under flera år. Det som är det svåraste ur avelssynpunkt är att ingen vet när sjukdomen bryter ut i hundens liv. Så DNA-testet förhindrar användande utav en affekterad hund innan sjukdommen bryter ut och den då redan gett genen till flertalet valpar. Samtidigt är det som ägare till en hund med okänd status en stor fördel att veta oavsett om man planerar att ta valpar efter sin hund eller inte. Alla vill ju veta det man kan om sin hunds hälsa både nu och framöver.


Den PRA variant man kan gentesta för på Finsk Lapphund heter just Prcd-PRA.

Att göra ett PRAtest:
Laboklins partnerlaboratorium utför Prcd-PRA test.
Ska man också göra Pompestestet så är detta mycket smidigt. Men även om man inte planerar ett Pompestest på samma gång så kan man ändå låta Laboklin få provet för enbart Prcd-PRA. Då fyller man i samma blankett som för Pompestestet men väljer alternativet Prcd-PRA och kryssar i alternativet för att de lämnar det till sitt partnerlab här i Europa.
SKK godkänner numera resultatet från Laboklin, så kom ihåg att ta med SKK's remiss för DNA-test för PRA (samma som ovan alternativ) så att man har det ifyllt och klart för registrering. Det måste skickas med tillsammans med provsvaret för att godkännas.

- När du har fått provsvaret, meddela din uppfödare om resultatet. Ta gärna kopia på provsvaret och skicka in till den Finska Lapphundklubben (http://lappalaiskoirat.fi) och till Svenska Lapphundklubben (www.slk.nu). Detta så att resultatet registreras i de register som lapphundsklubbarna har och uppfödare så kan se statistiken och hur linjerna går vidare.Priser: (ungefärliga beroende på ev höjning/sänkning)
Blodprov hos veterinär kan skilja. Därför skriver jag inte ut ett pris för detta utan hör med de veterinärer som finns runt omkring.
Pompestest hos Laboklin: 59,50 Euro. Obs! Om man bifogar kopia på sitt medlemskort hos SKK så får man 20% rabatt.
Prcd-PRA test som testas av Laboklins partnerlab: 77,50 Euro. Obs! Om man bifogar kopia på sitt medlemskort hos SKK så får man 20% rabatt.Enkel guide för DNA-test Pompes + Prcd-PRA som båda ska hanteras utav Laboklin:
- Skriv ut följande dokument:
http://www.laboklin.com/pdf/swe/schweden_ohne_preis/ua_genetik_hd_se_ohnePreis.pdf
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/blanketter/remiss-dnatest-a14.pdf 2 st (Kan fylla i det mesta i förväg på datorn innan utskrift)
Kopia på ditt medlemskort hos Svenska Kennelklubben om du är medlem där.

- Beställ veterinärtid för blodprov. 1,0 ml blod ska då tas i ett lila EDTA rör i stället för enbart 0,5 ml. Gärna i två rör.

- Ta med alla pappren och stamtavla där hundens ID/chipnummer står. Veterinären ska kunna intyga att rätt hund står på pappren.

- När provet är taget så skickar veterinären Laboklinpappret, kopian på medlemskortet och blodprovet direkt till Laboklin. De andra pappren sparar du hemma.

- Invänta svar och faktura från Laboklin. Beräknad väntetid är 1 - 2 veckor. Begär du svar via e-mail så får du svaret snabbare än via vanlig post.

- Meddela uppfödare om svar, registrera svar hos SLK (Svenska Lapphundklubben) och Finska Lapphundklubben i Finland (http://lappalaiskoirat.fi)KOM IHÅG! Det ser rörigare ut än det är tills man förstår det hela.
Vill man ha hjälp att förstå, att fylla i blanketter, eller bara få mer insikt, hör man bara av sig. Vi hjälper varandra.
Anlagsschema hur arvgången teoretiskt går ner till valparna vid parning:

Fri + Fri = Fria valpar
Fri + Anlagsbärare = 50% Fria & 50% Anlagsbärare  
Fri + Affekterad = 100% Anlagsbärare

Anlagsbärare + Anlagsbärare = 25% Fria, 25% Anlagsbärare & 50% Affekterade
Anlagsbärare + Affekterad = 50% Anlagsbärare & 50% Affekterade

Affekterad + Affekterad = 100% AffekteradeStart    Rasinfo    Våra Hundar    Hanar till Avel    Våra Kullar     Parningar    Till Salu

Info till Valpköpare    DNA - Tester    Fodervärd    Länkar    Kontakta Oss    ENGLISH
Kennel Strix's
Finsk Lapphund/Finnish Lapphund